Holland Virtueel

Onderzoek heeft uitgewezen dat faalkosten met name worden veroorzaakt door onvoldoende en onjuiste communicatie.

Holland Virtueel is de organisatie die de beheersfactoren om bouwprojecten te managen optimaliseert.

Door middel van driedimensionaal webbased real-time informatie te verstrekken van moeilijke details, het totale bouwproces en een walkthrough is Holland Virtueel in staat de faalkosten die ontstaan tijdens het totale bouwproces te verlagen.

Holland Virtueel integreert de beheersfactoren tijd, organisatie, kwaliteit en veiligheid in een virtuele informatie omgeving die direct te koppelen is aan de dagelijkse praktijk.

Dit kan Holland Virtueel voor het totale bouwproces maar ook voor een enkele fase, bijvoorbeeld de acquisitiefase en uitvoeringsfase.